-->
21.03.2023

Συναγερμός στη Γαλλία από την εμφάνιση νέας μετάλλαξης του κορωνοϊού πιθανώς από το Καμερούν

Σε δώδεκα ασθενείς που ζουν στη νοτιοανατολική Γαλλία εντοπίστηκε ένας νέος άτυπος συνδυασμός της Sars-Cov2 – Ο πρώτος εκ των ασθενών επέστρεψε από ταξίδι στο Καμερούν

Ανησυχία στους ειδικούς προκαλεί η εμφάνιση μιας νέας παραλλαγής του SARS-CoV-2, με πιθανή προέλευση από το Καμερούν, που περιλαμβάνει τις δύο υποκαταστάσεις N501Y και E484K στην πρωτεϊνική ακίδα.

Η νέα μετάλλαξη εντοπίστηκε σε δώδεκα ασθενείς που ζουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή της νοτιοανατολικής Γαλλίας, ενώ ο πρώτος ασθενής επέστρεψε από ταξίδι στο Καμερούν.

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, οι παραλλαγές του SARS-CoV-2 αποτελούν μια σημαντική ιολογική, επιδημιολογική και κλινική ανησυχία, ιδιαίτερα όσον αφορά στον κίνδυνο διαφυγής από την ανοσία που παρέχει το εμβόλιο. Η ανάλυση των γονιδιωμάτων των ασθενών αποκάλυψε 46 μεταλλάξεις και 37 διαγραφές, με αποτέλεσμα 30 υποκαταστάσεις αμινοξέων και 12 διαγραφές. Στην πρωτεϊνική ακίδα εντοπίστηκαν 14 υποκαταστάσεις αμινοξέων, μεταξύ αυτών τα N501Y και E484K και 9 διαγραφές.

Στη νέα παραλλαγή δόθηκε το όνομα B.1.640.2 και θεωρείται φυλογενετική στην παλαιά B.1.640 που μετονομάστηκε σε B.1.640.1.

Γάλλοι επιστήμονες αναφέρθηκαν στη νέα παραλλαγή στον ιστότοπο ιατρικών θεμάτων medrxiv που ασχολείται με ζητήματα Υγείας και ονόμασαν τη νέα παραλλαγή ως «IHU» και τα δεδομένα πρέπει να αξιολογηθούν από ομοτίμους.

Όπως επισημαίνουν, η εμφάνιση της παραλλαγής αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα του απρόβλεπτου της εμφάνισης των μεταλλάξεων του κορωνοϊού και της εισαγωγής τους σε δεδομένη γεωγραφική περιοχή από το εξωτερικό.

Διαβάστε επίσης