-->
06.10.2022

Τα στοιχεία της «Εργάνης» για το 2021 αποκαλύπτουν: Περισσότεροι εργαζόμενοι με καλύτερους μισθούς

Αύξηση μισθών και αύξηση της απασχόλησης, με επικυριαρχία των θέσεων πλήρους ωραρίου, καταγράφηκε το 2021 στην αγορά εργασίας, με τη χρονιά να κλείνει με 112.585 περισσότερους εργαζομένους και με συνολική άνοδο της μισθοδοσίας κατά 12,27% σε σύγκριση με το 2020.

Γράφει ο Κώστας Κατίκος 

Στην κλίμακα μισθών, μάλιστα, παρατηρείται ότι μειώθηκαν οι εργαζόμενοι των 500 ευρώ και αυξήθηκαν σε σχέση με το 2020 οι μισθωτοί με αποδοχές πάνω από τα 500 ευρώ.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», το 2021 στην κλίμακα μισθών ως 500 ευρώ ήταν 395.115 εργαζόμενοι, έναντι 410.265 που ήταν το 2020. Αυτό σημαίνει ότι 15.150 εργαζόμενοι ανέβηκαν μισθολογική κλίμακα και επίσης ότι οι νεοεισερχόμενοι στην απασχόληση ξεκίνησαν με μισθούς πάνω από τον βασικό των 650 ευρώ. Για παράδειγμα, στην κλίμακα μισθών από 501 ευρώ ως 600 ευρώ προστέθηκαν το 2021 μόλις 1.429 εργαζόμενοι, ενώ στην αμέσως επόμενη κλίμακα, από 601 ευρώ ως 700 ευρώ, μπήκαν 25.201 εργαζόμενοι και από τα 701 ευρώ ως τα 800 ευρώ προστέθηκαν άλλοι 22.195 απασχολούμενοι.

Βελτίωση

Στην πράξη, από την αύξηση των απασχολουμένων κατά 112.585 άτομα, μόνον το 10% (11.480 άτομα) είχαν μισθό ως τα 700 ευρώ, ενώ το 90% εντάχθηκε στην κλίμακα μισθών πάνω από τα 700 ευρώ, και κυρίως οι περισσότεροι στην κλίμακα 700 ευρώ ως 1.000 ευρώ.

Το 2021 δηλώθηκαν στην «Εργάνη» από τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες 2.163.610 εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, έναντι 2.051.025 εργαζομένων το 2020 (αύξηση κατά 112.585 ή 5,49%). Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζομένους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου το έτος 2021 ήταν 291.808, έναντι 279.329 το 2020.

Ευρήματα από την «Εργάνη»

Από την ετήσια έκθεση προκύπτει ακόμη ότι:

* Περισσότεροι από 7 στους 10 (71,81%) εργάζονταν πάνω από 35 ώρες την εβδομάδα, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από το 2020 (ήταν 69,54%).

* Ο μέσος όρος των μικτών μηνιαίων αποδοχών αυξήθηκε την προηγούμενη χρονιά κατά 12,27%. Το συνολικό κονδύλι των μισθών διαμορφώθηκε σε 2,4 δισ. μηνιαίως, από 2,1 δισ. το 2020, αύξηση που οφείλεται τόσο στην άνοδο του πλήθους των εργαζομένων όσο και στη βελτίωση των αποδοχών.

* Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα περιλαμβάνει τους εργαζομένους από 30-44 ετών (41,66%) και η επόμενη είναι η ομάδα 45-64 ετών (37,23%).

* Ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα είναι το λιανικό εμπόριο, καθώς απασχολεί το 13,46% του συνόλου των εργαζομένων. Ακολουθούν η εστίαση (10,94%), το χονδρικό εμπόριο (9,52%), η εκπαίδευση (4,63%) και η βιομηχανία τροφίμων (4,42%).

Ισοζύγιο

Αρνητικό, όμως, ήταν το ισοζύγιο απασχόλησης τον πρώτο μήνα του 2022 λόγω πανδημίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την «Εργάνη» για τον Ιανουάριο του 2022 οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 137.983, ενώ οι αποχωρήσεις σε 163.787 (εκ των οποίων 71.697 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 92.090 με απόλυση ή λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου). Συνεπώς, το ισοζύγιο Ιανουαρίου ήταν αρνητικό κατά 25.804 θέσεις εργασίας.

Τον ίδιο μήνα του 2021 είχαν γίνει 96.868 προσλήψεις με 94.530 αποχωρήσεις, που σημαίνει ότι το ισοζύγιο (προσλήψεις – αποχωρήσεις) ήταν θετικό κατά 2.338 θέσεις.

Για τον Ιανουάριο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση, το αρνητικό ισοζύγιο οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος (12.664 θέσεις) στον κλάδο της εστίασης, ενώ αρνητικό κατά 5.071 θέσεις ήταν και το ισοζύγιο στο λιανικό εμπόριο.

Οι εξελίξεις αυτές αποδίδονται στα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν τον Ιανουάριο για την πανδημία, στο κλίμα αβεβαιότητας που επικράτησε εκείνη την περίοδο αναφορικά με την εξέλιξη της νόσου, αλλά και στην εποχικότητα των θέσεων εργασίας που χαρακτηρίζει κάθε χρόνο την περίοδο μετά τις γιορτές.

Στα θετικά, πάντως, είναι ότι στις 137.983 προσλήψεις του Ιανουαρίου, οι 84.249 θέσεις, δηλαδή πάνω από το 61%, ήταν πλήρους απασχόλησης.

Ο χάρτης των μισθών για 2,1 εκατ. εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα

Εύρος μηνιαίου μισθού (ευρώ) Εργαζόμενοι 2021 Ποσοστό (%) στο σύνολο του 2021 Εργαζόμενοι 2020 Διαφορά (2021 – 2020)
Εως 500 395.115 18,26 410.265 -15.150
501-600 65.091 3,01 63.662 1.429
601-700 272.156 12,58 246.955 25.201
701-800 285.366 13,19 263.171 22.195
801-900 190.582 8,81 170.926 19.656
901-1000 167.722 7,75 154.106 13.616
1.001-1.200 237.702 10,99 223.049 14.653
1.201-1.500 208.228 9,62 193.986 14.242
1.501-2.000 164.924 7,62 156.645 8.279
2.001-2.500 75.480 3,49 72.985 2.495
2.501-3.000 38.528 1,78 36.502 2.026
3.001 και άνω 62.716 2,90 58.773 3.943
Γενικό σύνολο 2.163.610 100 2.051.025 112.585

Πόσοι εργαζόμενοι πέρασαν τον πήχη των 700 ευρώ το 2021

Εύρος μηνιαίου μισθού (ευρώ) Εργαζόμενοι 2021 Εργαζόμενοι 2020 Διαφορά (2021-2020)
Εως 700 732.362 720.882 11.480
701-1.000 643.760 588.203 55.557
1.001-1.500 445.930 417.035 28.895
1.500-2.500 240.404 229.630 10.774
2.500 και άνω 101.244 95.275 5.969


Διαβάστε επίσης