-->
09.12.2023

Τα τείχη της Ακρόπολης ξαναχτίζονται! – Το σχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού

Έναν οδικό χάρτη με τις αναγκαίες επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα τείχη τη Ακρόπολης προκειμένου να διασφαλιστεί η ευστάθειά τους αλλά και η ανάδειξη της της ανεκτίμητης ιστορικής αξίας τους αποτελεί το νέο στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το έργο εντάσσεται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης και αναστήλωσης των μνημείων της Ακρόπολης, συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ, και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το θέμα της συντήρησης των τειχών της Ακροπόλεως απασχολεί εδώ και χρόνια τις αρμόδιες αρχές καθώς, σε ορισμένα σημεία, ειδικά στο νότιο τείχος στη ΝΔ γωνίας του Παρθενώνα, υπάρχουν φθορές, στατικά προβλήματα και παραμορφώσεις που απαιτούν άμεση αποκατάσταση. Η επέμβαση, ωστόσο, σε έναν αρχαιολογικό χώρο παγκόσμιας εμβέλειας απαιτεί πολύ προσεκτικό και οργανωμένο σχεδιασμό. Κάτω από αυτές τις δύσκολες προϋποθέσεις καταρτίστηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Επεμβάσεων συνολικής διαχείρισης των τειχών το οποίο έλαβε και την απαραίτητη θετική γνωμοδότηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

Σε αυτό καθορίζονται με σαφήνεια οι επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα τείχη λαμβάνοντας υπόψη και συναξιολογώντας τις διατηρούμενες ιστορικές φάσεις, την επικινδυνότητα σε όρους δομικής ευστάθειας κάθε περιοχής των τειχών και την κατάσταση διατήρησης των λίθων. Παράλληλα, προβλέπεται η διερεύνηση ύπαρξης αρχαίων γλυπτών και αξιόλογων δομικών μελών.

Το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει ένα γενικό περίγραμμα των ιστορικών φάσεων των τειχών και των νεώτερων επεμβάσεων. Παρουσιάζεται το ιστορικό πλαίσιο και η οικοδομική ιστορία του μνημείου, ανά πλευρά και ιστορική περίοδο. Αξιολογούνται οι φάσεις από ιστορική αρχαιολογική, καλλιτεχνική, αισθητική και συμβολική άποψη. Ως προς τα δομικά προβλήματα, αναφέρονται εγγενή προβλήματα της κατασκευής, αναλύεται και αξιολογείται εν γένει η παθολογία του φορέα. Ως προς τα ζητήματα αρχαιολογικής ανάδειξης, περιλαμβάνεται η δημιουργία αρχαιολογικών διαδρομών με σημείο αναφοράς τα τείχη. Για την περιοχή των κλιτύων προβλέπεται η πλήρης ανασύσταση του περιπάτου, σε φάσεις.

Σύμφωνα με την γεωτεχνική-στατική μελέτη, θα δοθεί προτεραιότητα σε επτά περιοχές των τειχών όπου θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις παράλληλα με τις εργασίες στερέωσης των βραχωδών πρανών, καθώς και τις λοιπές εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου.

«Το τείχος της Ακρόπολης είναι ένα μοναδικό μνημείο, το οποίο λόγω της οχυρωματικής του λειτουργίας σε διαφορετικές περιόδους, καθίσταται φορέας μνήμης στη μεγάλη διαχρονία, ενώ διαμορφώνει το περιβάλλον των μνημείων επί της Ακροπόλεως. Όλες οι φάσεις της ιστορίας του μνημείου αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Βασικός στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου είναι η δημιουργία ενός οδικού χάρτη των αναγκαίων επεμβάσεων για τη διασφάλιση της ευστάθειας του τείχους και η ανάδειξη της αρχαιολογικής και ιστορικής του αξίας» δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.Διαβάστε επίσης