Ετικέτα: έναρξη της βάρδιας έως 8:00 πμ και από 22:00 έως λήξη της βάρδιας