Ετικέτα: προσλήψεις

0

Στην πρόσληψη 1.400 υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου…

0

Στην προκήρυξη 1.465 συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…