-->
04.12.2023

Τέσσερις χώρες του Νότου στηρίζουν την ανάπτυξη της Ευρωζώνης με εντυπωσιακές επιδόσεις

Η οικονομία της Ευρωζώνης διήλθε δύσκολο χειμώνα, χωρίς να περιέλθει σε στασιμότητα ή ακόμη και σε ύφεση, ενώ διαχειριζόταν το σοκ από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Παρά το ότι οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύτηκαν, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,1% σε τριμηνιαία βάση το πρώτο τρίμηνο. Η εξασθένηση των φόβων για ελλείψεις σε φυσικό αέριο, η άμβλυνση των πιέσεων στις προμηθευτικές αλυσίδες και η διόγκωση του αριθμού των κατασκευαστικών έργων λόγω κυρίως των ήπιων συνθηκών του χειμώνα συνέβαλαν στο να παρατηρηθεί μια μικρή συνολική τόνωση στην οικονομική δραστηριότητα.

Η επίδοση της οικονομίας το πρώτο τρίμηνο υστερούσε κατά τι από τη δική μας πρόβλεψη για 0,2%. Παρά ταύτα, αυτό οφείλεται στην Ιρλανδία και στο δικό της παράδοξο, ήτοι τις αναταράξεις στις συναλλαγές ανάμεσα στις θυγατρικές που έχουν ιδρύσει στη χώρα οι αμερικανικοί κολοσσοί και στους ιδίους. Οπότε τα δεδομένα της Ιρλανδίας και της Ευρωζώνης εμφάνισαν αστάθεια. Χωρίς την πτώση 2,7% σε τριμηνιαία βάση στο ΑΕΠ της Ιρλανδίας την τριμηνία Ιανουαρίου – Μαρτίου μετά τη δυναμική ανάκαμψη στα μέσα του 2022, η παραγωγή των χωρών της Ευρωζώνης θα είχε ενισχυθεί κατά ποσοστό 0,2% σε τριμηνιαία βάση το εν λόγω διάστημα.

Παρά το ότι μια ανάλυση των συστατικών της ζήτησης και της παραγωγής δεν είναι ακόμη διαθέσιμη, τα στοιχεία από βασικές χώρες-μέλη καταδεικνύουν ότι η τόνωση σε εξαγωγές και επενδύσεις υπεραντισταθμίζει τη μέτρια υποχώρηση στην ιδιωτική κατανάλωση στις αρχές του 2023. Παρά την αποδυνάμωση της ζήτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εταιρείες θα μπορούσαν προφανώς να παράγουν και να εξάγουν περισσότερα, διότι οι καίριας σημασίας εισροές κατέστησαν επιτέλους διαθέσιμες.

Μήπως μπορείτε να φέρετε στη μνήμη σας τις εποχές που χρησιμοποιείτο ο μειωτικός όρος PIGS για τον ευρωπαϊκό Nότο, ήτοι την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία; Εάν κρίνουμε από τα τωρινά δεδομένα, η περιφέρεια είναι που λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Τα τριμηνιαία κέρδη στην οικονομική δραστηριότητα στην Πορτογαλία ήταν ένα εντυπωσιακό 1,6% και 0,55% σε Ιταλία και Ισπανία. Αν και τα ελληνικά δεδομένα δεν είναι ακόμη διαθέσιμα για το πρώτο τρίμηνο, η χώρα έχει ήδη κατά το παρελθόν έτος υπερακοντίσει τις λοιπές σε επιδόσεις με αύξηση 6,1% του πραγματικού ΑΕΠ.

Στην Ισπανία τα καλά νέα του πρώτου τριμήνου αποδίδονται κυρίως στο ότι μετά την πανδημία η οικονομία θέλησε να καλύψει το χαμένο έδαφος. Τέλος, Ελλάδα και Πορτογαλία και σε μικρότερο βαθμό η Ιταλία επωφελούνται των μεταρρυθμίσεών τους καθώς και της αρωγής των ευρωπαϊκών κονδυλίων.Διαβάστε επίσης