-->
03.12.2023

Μοιράζει 1 εκατ. αύριο η νέα φορολοταρία

Από 1.000 ευρώ θα εισπράξουν εντός των προσεχών εβδομάδων άλλοι 1.000 φορολογούμενοι που θα κληρωθούν αύριο στη νέα δημόσια «φορολοταρία» που θα διενεργήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στη δημόσια κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα, θα συμμετέχουν -με δεκάδες, εκατοντάδες ή ακόμη και με χιλιάδες λαχνούς ο καθένας- πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι οι οποίοι πραγματοποίησαν εντός του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους συναλλαγές με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών.

Η διαδικασία με την οποία θα διεξαχθεί η κλήρωση θα είναι η εξής:

1) Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Δ.ΗΛΕ.Δ.) έχει συγκεντρώσει τα στοιχεία των συναλλαγών του μηνός Ιανουαρίου 2018 που πραγματοποιήθηκαν με κάρτες πληρωμών και επιπλέον τα στοιχεία των συναλλαγών του ιδίου μηνός (μεταφορές πίστωσης/άμεσες χρεώσεις) προς επαγγελματικούς λογαριασμούς που δηλώθηκαν από τους Παρόχους Πληρωμών στο Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. έως τις 31-1-2018. Τα στοιχεία των συναλλαγών αυτών η Δ.ΗΛΕ.Δ. τα μετατρέπει σε λαχνούς.

Όσες συναλλαγές του μηνός Ιανουαρίου 2018 δεν θα ληφθούν υπόψη για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω μη δήλωσης επαγγελματικών λογαριασμών στο μητρώο της Α.Α.Δ.Ε., λόγω μη αποστολής στοιχείων συναλλαγών στην Α.Α.Δ.Ε. κ.τ.λ.) δεν χάνονται σε καμία περίπτωση, καθώς διασφαλίζεται, με κάθε εύκαιρο μέσο και τρόπο, ότι θα συμπεριληφθούν στις προσεχείς κληρώσεις.

2) Ως λαχνός που θα συμμετέχει στη νέα κλήρωση θα ληφθεί υπόψη κάθε συναλλαγή του μηνός Ιανουαρίου 2018 αξίας:
α) ενός (1) ευρώ για τα πρώτα 100 ευρώ αγορών που πραγματοποιήθηκαν με «πλαστικό χρήμα» ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής,

β) δύο (2) ευρώ για τα επόμενα 400 ευρώ αγορών που πραγματοποιήθηκαν με «πλαστικό χρήμα» ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή για συνολικό ποσό αγορών από 101 έως 500 ευρώ,

γ) τριών (3) ευρώ για τα επόμενα 500 ευρώ αγορών που πραγματοποιήθηκαν με «πλαστικό χρήμα» ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή για συνολικό ποσό αγορών από 501 έως 1.000 ευρώ,

δ) τεσσάρων (4) ευρώ για το υπερβάλλον (το πέραν των 1.000 ευρώ) ποσό αγορών με «πλαστικό χρήμα» ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Όπου απαιτείται στρογγυλοποίηση, αυτή θα γίνει στον πλησιέστερο μεγαλύτερο ακέραιο.

Με βάση τα παραπάνω:

ι) Εάν ένας φορολογούμενος πραγματοποίησε τον Ιανουάριο του 2018 συναλλαγές με «πλαστικό» ή «ηλεκτρονικό» χρήμα που αφορούν σε αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών συνολικής αξίας 600 ευρώ, τότε θα συμμετάσχει στην κλήρωση με 100 λαχνούς για τα πρώτα 100 ευρώ των συναλλαγών του, με 200 λαχνούς για τα επόμενα 400 ευρώ των συναλλαγών του και με 34 λαχνούς για τα υπόλοιπα 100 ευρώ των συναλλαγών του. Συνολικά δηλαδή θα συμμετάσχει με 334 λαχνούς.

ιι) Εάν ένας φορολογούμενος πραγματοποίησε τον Ιανουάριο του 2018 λιανικές συναλλαγές με «πλαστικό» ή «ηλεκτρονικό» χρήμα συνολικής αξίας 400 ευρώ, τότε θα συμμετάσχει στη σημερινή κλήρωση με 250 λαχνούς, δηλαδή με 100 λαχνούς για τα πρώτα 100 ευρώ των συναλλαγών του και με 150 λαχνούς για τα υπόλοιπα 300 ευρώ των συναλλαγών του.

3) Οι λαχνοί με τους οποίους θα συμμετάσχει κάθε φορολογούμενος (πλήθος και αριθμοσειρά) θα αναρτηθούν μέσω μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής του συστήματος TAXISnet, η οποία είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.aade.gr/menoy/meniaies-synallages-kai-lachnoi. Μόλις εισέλθει στην ιστοσελίδα με τη διεύθυνση αυτή ο ενδιαφερόμενος φορολογούμενος πρέπει να «κλικάρει» πάνω στην ένδειξη «ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» και στη συνέχεια, αφού εισέλθει στην εφαρμογή με τη χρήση των κωδικών του, θα πρέπει να «κλικάρει» πάνω στην ένδειξη «Εκτύπωση» που βρίσκεται κάτω από τη φράση «Δημόσια κλήρωση – Συναλλαγές και λαχνοί». Αμέσως θα ανοίξει στην οθόνη του υπολογιστή του ένα νέο παράθυρο στο οποίο θα εμφανιστούν τα στοιχεία για το πλήθος και τους αριθμούς των λαχνών με τους οποίους συμμετέχει στην κλήρωση. Από τη στιγμή που θα διεξαχθεί η κλήρωση, κάθε φορολογούμενος ο οποίος κατέχει λαχνό που κέρδισε, εφόσον εισέλθει στη συγκεκριμένη εφαρμογή, θα δει τον αριθμό του κερδίζοντος λαχνού να αναγράφεται κάτω από τα στοιχεία των λαχνών του. Μπορεί επίσης να πληροφορηθεί το γεγονός ότι ανεδείχθη νικητής και ότι δικαιούται του ποσού των 1.000 ευρώ, μέσω προσωποποιημένου μηνύματος που θα του αποσταλεί στον λογαριασμό του στο σύστημα TAXISnet. Το μήνυμα δεν θα σταλεί με e-mail στον φορολογούμενο, αλλά θα αναρτηθεί ως προσωποποιημένο μήνυμα στην πρώτη σελίδα της φορολογικής του μερίδας στο σύστημα TΑΧΙSnet.

Από την κλήρωση θα προκύψουν 1.000 λαχνοί, σε καθέναν από τους οποίους θα αντιστοιχεί χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ. Θα κληρωθούν επίσης κι άλλοι 1.000 αναπληρωματικοί λαχνοί. Σε περίπτωση που περισσότεροι από ένας τυχεροί λαχνοί ανήκουν στον ίδιο συμμετέχοντα, αυτός δικαιούται το έπαθλο των 1.000 ευρώ μόνο μία φορά. Οι υπόλοιποι τυχεροί λαχνοί στην περίπτωση αυτή αντικαθίστανται από τον 1ο, τον 2ο κ.ο.κ. από τους αναπληρωματικούς λαχνούς.

Οι αναπληρωματικοί λαχνοί θα ενεργοποιηθούν και στις εξής περιπτώσεις:

  •  Όταν δεν δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός εντός της ορισθείσας προθεσμίας των τριών (3) μηνών από την αποστολή του προσωποποιημένου μηνύματος.
  •  Όταν ο δικαιούχος αποποιηθεί του επάθλου του.

Απονομή επάθλων

4) Η απονομή των επάθλων γίνεται από την Α.Α.Δ.Ε. Τα χρηματικά έπαθλα θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό που οφείλει να έχει δηλώσει ο κάθε ενδιαφερόμενος για το σκοπό αυτό στο σύστημα TAXISnet και στον οποίο απαιτείται να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι τα χρηματικά έπαθλα της νέας κλήρωσης θα είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα, δεν θα αποτελούν εισόδημα και δεν θα υπαχθούν σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Δήλωση Λογαριασμού

Στο περιβάλλον του TAXISnet δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης τραπεζικού λογαριασμού ως εξής:

Με τους κωδικούς TAXISnet, από το δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην εφαρμογή της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης και μεταβαίνει στην καρτέλα «Ο λογαριασμός μου». Εκεί, στο μενού που υπάρχει αριστερά, επιλέγει «Δήλωση Λογαριασμού – IBAN», όπου στο αντίστοιχο πεδίο καταχωρεί τον IBAN του λογαριασμού που επιθυμεί σε μορφή GRxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Η εφαρμογή, επιλέγοντας Αναζήτηση… στο πεδίο Αρχείο, δίνει τη δυνατότητα μεταφόρτωσης αρχείων (π.χ. της φωτοτυπίας της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων) τα οποία αποδεικνύουν τον κύριο δικαιούχο του δηλωθέντος λογαριασμού.Διαβάστε επίσης