24.11.2020    19:03

Ο Γ. Στουρνάρας πρόεδρος της επιτροπής επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καθήκοντα προέδρου της Επιτροπής Αναθεώρησης(Audit Committee) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  ανέλαβε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Ο κ. Στουρνάρας διαδέχεται στη θέση αυτή τον Ewald Nowotny, πρώην Διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας (Oesterreichische Nationalbank).

Υπενθυμίζεται ότι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είχε εκλεγεί μέλος της Επιτροπής Επιθεώρησης το Σεπτέμβριο του 2018.  Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Επιθεώρησης περιλαμβάνεται η ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων, η συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς και κώδικες συμπεριφοράς του Ευρωσυστήματος, η επίβλεψη των εσωτερικών ελέγχων και η άσκηση των λειτουργιών επιθεώρησης.