-->
01.03.2021

Το κέντρο ελέγχου νόσων της ΕΕ ζητά μέτρα για τον περιορισμό μετάδοσης παραλλαγών του κορωνοϊού

Ο ECDC, το κέντρο ελέγχου νόσων της ΕΕ αξιολογεί την πιθανότητα εισαγωγής και κοινοτικής διάδοσης ανησυχητικών παραλλαγών (μεταλλάξεων) του κορωνοϊού στην ΕΕ / ΕΟΧ ως πολύ υψηλή λόγω της αυξημένης μεταδοσιμότητας.

Συγκεκριμένα, σε καθοδήγηση που εξέδωσε ο ECDC απόψε προς τα κράτη μέλη, τονίζεται ότι προκειμένου να εντοπιστούν εισαγωγές γνωστών παραλλαγών, καθώς και η εμφάνιση νέων παραλλαγών, τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν το επίπεδο παρακολούθησης και αλληλουχίας ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος κοινοτικών περιπτώσεων COVID-19.

Ο ECDC σημειώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προετοιμάσουν εργαστήρια για υψηλότερη ζήτηση δοκιμών.
Προκειμένου να ελεγχθεί η διάδοση και ο αντίκτυπος των αναδυόμενων παραλλαγών SARS-CoV-2 με αυξημένη μεταδοτικότητα, απαιτείται συνδυασμός συμμόρφωσης με αυστηρότερες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις από αυτές που εφαρμόζονται επί του παρόντος και ενισχυμένη ανίχνευση περιπτώσεων με ανίχνευση επαφών.

Επιπλέον, κατά τον ECDC, προκειμένου να επιβραδυνθεί η εισαγωγή και την εξάπλωση των νέων παραλλαγών ανησυχίας SARS-CoV-2, συνιστάται να αποφεύγονται τα μη απαραίτητα ταξίδια.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης να επιταχύνουν τον εμβολιασμό ομάδων υψηλού κινδύνου, όπως οι ηλικιωμένοι και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προετοιμάσουν το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης για υψηλή ζήτηση λόγω της αυξημένης μεταδοτικότητας των νέων παραλλαγών ανησυχίας.

Η διευθύντρια του ECDC Andrea Ammon δήλωσε σχετικά ότι: «βλέπουμε επί του παρόντος επιδεινούμενες επιδημιολογικές καταστάσεις σε περιοχές όπου έχουν δημιουργηθεί περισσότερες μεταδοτικές παραλλαγές του ιού SARS-CoV-2. Ένας αυξανόμενος αριθμός λοιμώξεων θα οδηγήσει σε υψηλότερες εισαγωγές νοσοκομεία και ποσοστά θανάτου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ειδικά σε ηλικιωμένους ή σε ομάδες με συννοσηρότητες. Απαιτείται ένας συνδυασμός μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής απόστασης, του αυξημένου επιπέδου παρακολούθησης, της αλληλουχίας των δειγμάτων και της αυστηρής ανίχνευσης επαφής και της καραντίνας για την αποτελεσματική συγκράτηση της εξάπλωσης των νέων παραλλαγών. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης να επιταχύνουν τον εμβολιασμό ομάδων υψηλού κινδύνου και να προετοιμάσουν το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης για υψηλή ζήτηση».


Διαβάστε επίσης